Uit welke hypotheken kan ik kiezen?

Een huis kopen? Dat is een flinke investering die vraagt om een goede aflosstrategie. In Nederland zijn er veel verschillende hypotheken waar u uit kan kiezen.

Welke het beste bij u past, is afhankelijk van uw wensen, uw inkomen, maar ook van de gewenste toepassing van het pand.

Wij zetten verschillende hypotheken voor u op een rij.

Annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek?
Bij het afsluiten van een hypotheek leent u geld om uw huis te kopen. Het huis dient hierbij als onderpand. Hoewel er veel verschillende hypotheken zijn waar huizenkopers uit kunnen kiezen, kiest maar liefst circa 70% voor de lineaire hypotheek of de annuïteitenhypotheek.

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de volledige looptijd van de hypotheek maandelijks hetzelfde bruto bedrag. In het begin bestaat het grootste deel van dit bedrag uit rente en lost u relatief weinig af. Aan het einde van de looptijd betaalt u weinig rente, omdat het af te lossen bedrag steeds kleiner is geworden, en bestaat het grootste deel van het maandelijks te betalen bedrag uit de aflossing van uw lening. Bij deze hypotheekvorm heeft u een vaste einddatum en lost u periodiek af.

Ook de lineaire hypotheek heeft een vaste einddatum. De lening wordt echter op een andere manier afgelost, waardoor het periodieke bruto bedrag dat u betaalt niet iedere maand hetzelfde is. Waar u bij de annuïteitenhypotheek gedurende de looptijd van de lening een steeds groter bedrag aflost, is de periodieke aflossing bij een lineaire hypotheek iedere maand hetzelfde. Aan het begin van de looptijd betaalt u echter een hogere rente, doordat u nog weinig heeft afgelost. De te betalen rente wordt, naarmate u iedere maand een bedrag aflost, steeds lager. Hierdoor wordt het bruto bedrag dat u maandelijks betaalt ook steeds lager.

Hoewel de lineaire hypotheek goedkoper is, zijn de brutobedragen aan het begin van de looptijd relatief hoog. Daarom kiezen de meeste huizenkopers voor de annuïteitenhypotheek.

Andere hypotheekvormen
Naast de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek zijn er nog andere leningen die huizenkopers kunnen helpen hun droomhuis te financieren.

Zo is er de aflossingsvrije hypotheek. Tijdens de looptijd van deze lening is geld aflossen niet noodzakelijk. De hele lening mag in één keer worden afgelost aan het eind van de looptijd. De rente wordt wel tijdens de looptijd betaald. Een spaarhypotheek werkt ongeveer hetzelfde. Hierbij betaalt de huizenkoper ook pas aan het einde de volledige aflossing. Het verschil is dat er maandelijks geld gespaard wordt in een kapitaalverzekering, om het geleende bedrag aan het eind van de looptijd af te lossen. De rentevergoeding over het gespaarde geld staat gelijk aan de rente die over de hypotheek moet worden betaald.

Bij een levenhypotheek wordt er een levensverzekering afgesloten. Hierin bouwt men kapitaal op, dat wordt gebruik om aan het eind van de looptijd de hypotheek af te betalen. Wil de huizenkoper de voordelen van de spaarhypotheek en de levenhypotheek combineren? Dan is de hybride hypotheek een goede optie. Aflossen tijdens de looptijd is niet verplicht. De vaste periodieke lasten per maand bestaan hierdoor enkel uit premie en rente.

Bij een beleggingshypotheek bouwt de huizenkoper vermogen op door te beleggen. Geld wordt in beleggingsfondsen geïnvesteerd – dit kan periodiek of eenmalig zijn. Het verkregen vermogen dient om aan het eind van de looptijd de hypothecaire lening af te lossen.

Verhuurhypotheek
Eerder genoemde hypothecaire leningen zijn opties wanneer u een huis wilt kopen om het vervolgens zelf te bewonen. Wilt u uw huis verhuren? Dan sluit u een verhuurhypotheek af. Dit wordt ook wel een investeringshypotheek genoemd.

Een verhuurhypotheek is duurder, omdat ervan uitgegaan wordt dat u aan de woning gaat verdienen. Voor het kopen van een woning die u gaat verhuren moet altijd eigen geld worden ingelegd. Afhankelijk van de geldverstrekker is het mogelijk 50% tot maximaal 90% te lenen. De verhuurhypotheek is aan te vragen voor het kopen van onder andere appartementen, woon-/winkelcombinaties, eengezinswoningen en studio’s die voor de verhuur bestemd worden.