Wet & Regelgeving

Wet- en Regelgeving speelt een grote rol in het verhuren van woningen en verhuurhypotheken. We leggen hier het een en ander uit. Wet- en Regelgeving kan altijd veranderen. Hou daarom altijd de websites van de overheid of gemeenten in de gaten. Bekijk ook onze FAQ pagina voor de veel gestelde vragen.

Overdrachtsbelasting in 2023 naar 10,4%

Voor 2023 heeft de Rijksoverheid het voornemen om de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 10,4%. De overdrachtsbelasting geldt voor niet-woningen (zoals panden voor bedrijfshuisvesting) én voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen (geldt voor onder andere beleggers en vakantiewoningen). Het doel hiervan is om starters meer kansen te geven op de woningmarkt ten opzichte van beleggers.
Voor u als verhuurder kan het interessant zijn om nog in 2022 een woning aan te kopen, tegen de geldende tarief van 8%.

WOZ-Cap per 1 mei 2022

Op 1 mei 2022 is er een nieuwe regeling ingegaan, onder de naam WOZ-cap. De overheid heeft bepaald dat de WOZ waarde nog maar voor maximaal 33% mag meetellen in het vaststellen van de huurprijs. In de praktijk is de maatregel vooral van invloed bij woningen van 142 punten of meer.
Verhuurders kunnen door deze maatregel een lagere huurprijs vragen aan nieuwe huurders. Vooral kleinere woningen in grotere steden hebben hiermee te maken.
De 3 grootste factoren die van invloed zijn op het verkrijgen van voldoende WWS punten zijn de grootte van de woning, het energielabel en de WOZ-waarde. Als er aan de grootte niet veel gedaan kan worden biedt verduurzamen dus nog een kans om alsnog in de vrije sector te mogen verhuren. Wij adviseren in ieder geval vóór het afsluiten van een nieuw huurcontract, altijd eerst een proefberekening te maken op de website van de Huurcommissie.

Opkoopbescherming per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is de opkoopbescherming in werking getreden. Deze zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.
Ben je eigenaar van een woonruimte waarop de opkoopbescherming van toepassing is? In dat geval is het verboden om de woonruimte zonder vergunning te verhuren. Het verbod geldt gedurende een periode van 4 jaar gerekend vanaf het moment dat je eigenaar bent geworden van de woonruimte.
Gemeenten bepalen zelf wanneer en hoe de opkoopbescherming in werking treedt. In ieder geval geldt de opkoopbescherming in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De hoogte van de WOZ-waarde van de woning en andere voorwaarden verschillen per gemeente. Voor meer informatie adviseren we u de website van de gemeente te bezoeken, zoals hier voor de Gemeente Amsterdam. Voor meer informatie lees hier onze blog over dit onderwerp.

Huurinkomsten in Box 3

Huurinkomsten uit een 2e woning (zoals een vakantiehuis) hoeft u niet op te geven aan de belastindienst. De 2e woning wordt gezien als vermogen in Box 3 en u betaalt wel belasting over uw vermogen. De waarde van de woning geeft u op 1 januari op als bezit in box 3. Als u een lening hebt afgesloten voor deze woning, geeft u de lening op als een schuld in box 3.

Als u andere diensten aanbiedt naast de verhuur, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van ontbijt, dan kunnen de huurinkomsten wellicht wel vallen in Box 1. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

De overheid is wel van plan om beleggers in Box 3 zwaarder te gaan belasten. Het kabinet wil belasting over inkomsten uit vermogen gaan heffen op basis van het werkelijk behaalde rendement. Er wordt nu nog gerekend met een vast percentage waar je belasting over betaalt. Het kabinet wil dat aanpassen, waardoor je alleen belasting betaalt over je echte inkomsten uit vermogen. Wij houden de ontwikkelingen hierover scherp voor u in de gaten.