Opkoopbescherming en Zelfbewoningsplicht

We horen het veel terug in de media, de opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Deze twee instrumenten worden ingezet om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Maar wat houden deze termen in? En welke invloed heeft het op u als verhuurder?

Wat is het verschil?

De zelfbewoningsplicht bestaat in sommige gemeentes al langer en houdt in dat na de aankoop de koper verplicht is om zelf in de woning te wonen voor een bepaalde periode. Vanuit de gemeente geldt deze plicht alleen voor nieuwbouwwoningen. Maar VVE’s of woningcorporaties kunnen deze regel ook zelf invoeren voor bestaande woningen die te koop staan.

De opkoopbescherming is op 1 januari 2022 ingegaan en is een verbod op verhuur van woningen na aankoop. De duur van het verbod en de hoogte van de WOZ waarde van de woningen waar het over gaat verschilt per gemeente.

Opkoopbescherming

Een gemeente kan ervoor kiezen om een opkoopbescherming in te voeren via de huisvestingsverordening. Hiermee kan de gemeente een verhuurvergunning weigeren. Bijvoorbeeld voor buurten waar relatief weinig goedkope koopwingen beschikbaar zijn.
De gemeenteraad moet wel kunnen aantonen dat goedkope en middeldure woningen schaars zijn, en er daardoor onevenwichtige en onrechtvaardige effecten op de woningmarkt zijn.

Er bestaan landelijke richtlijnen voor de opkoopbescherming, maar elke gemeente kan hier zelf beleid op inrichten. Bezoek de website van uw gemeente voor de laatste up-to-date informatie.

Zelfbewoningsplicht

Naast de opkoopbescherming zijn er ook landelijke richtlijnen voor de zelfbewoningsplicht. In het kort: als je een nieuwbouwwoning koopt in een gemeente ben je verplicht er zelf te gaan wonen voor een bepaalde periode. Hoe lang deze periode is en tot welke WOZ-waarde dit geldt verschilt per gemeente. Vaak is de grens vastgezet op €200.000 of de geldende NHG-limiet van dat moment. Maar in de gemeente Amsterdam geldt een grens van €512.000.

Ook hier geldt, bezoek de website van uw gemeente voor meer informatie.

Wat kan je doen als verhuurder?

Maar welke opties zijn er dan wel:

  • De eerste optie is om een woning te kopen in een gemeente waar de opkoopbescherming of zelfbewoningsplicht niet geldt.
  • Maak gebruik van de uitzonderingen. Voor de opkoopbescherming gelden een aantal uitzonderingen. Zoals het verhuren aan familie t/m 2e graad of als de woning onderdeel is van een winkel. Ook voor de zelfbewoningsplicht gelden die uitzonderingen, je mag dus wel een nieuwbouwwoning verhuren aan je familie. Maar nogmaals, het verschilt per gemeente.
  • En als laatste, verhuur je eigen woning en koop een nieuwe woning. Dat betekent dat je je bestaande hypotheek moet omzetten naar een verhuurhypotheek en voor je nieuwe huis sluit je een nieuwe hypotheek af.

Doe onderzoek

Voordat je actie onderneemt, doe altijd goed onderzoek in de gemeente waar je een woning wil aankopen. De regels verschillen en kunnen net anders zijn in jouw situatie.

Mocht je vrijblijvend verder willen praten hierover, neem dan contact met ons op. Of plan een afspraak in.

Voor meer over Wet- & Regelgeving bezoek onze pagina daarover hier.