Hoe werkt een verhuurhypotheek?

Spaargeld levert als gevolg van de lage rentestand nauwelijks meer wat op. Beleggen in onroerend goed is dan ook een prima alternatief om rendement te behalen uit je vermogen. Wil je een (tweede) huis kopen om te verhuren? Dan heb je wel een speciale verhuurhypotheek nodig. Wat houdt dit precies in? En wat zijn de voordelen van een verhuurhypotheek?

Wat is een verhuurhypotheek?
Met een verhuurhypotheek kan je tegen een aantrekkelijke rente een woning financieren om te verhuren aan vrienden, familie of derden. Hiervoor kan je geen reguliere hypotheek gebruiken, omdat deze alleen afgesloten mag worden als je ook daadwerkelijk in de woning gaat wonen. Je mag maximaal vier woningen bekostigen met de verhuurhypotheek. De verhuurhypotheek is alleen bedoeld voor particulieren. Professionele beleggers komen niet in aanmerking voor deze hypotheek.

Eigen geld nodig
Voor een verhuurhypotheek heb je eigen geld nodig. Dat komt omdat woningen voor de verhuur meer risico’s met zich mee brengen. Bij verhuurhypotheek.nl (onderdeel van Novel Finance) kan je 80% van de waarde van de woning in verhuurde staat lenen. Dat betekent dat je minimaal 20% met je eigen (spaar)geld moet betalen. Het is ook mogelijk om de overwaarde van je koopwoning te gebruiken voor de eigen inleg. Het exacte bedrag wat je moet inleggen is afhankelijk van de waarde van de woning in verhuurde staat. In de meeste gevallen is de waarde van een woning in verhuurde staat lager dan de aankoopprijs. Dat komt omdat de woning verhuurd wordt en de huurovereenkomst door de nieuwe eigenaar moet worden meegenomen. Hou er ook rekening mee dat je de kosten koper, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten, ook zelf moet betalen.

Hypotheekvormen bij verhuurhypotheek
Als je een verhuurhypotheek afsluit, dan kan je kiezen uit de volgende hypotheekvormen: annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek en aflossingsvrije hypotheek.

1. Annuïteitenhypotheek
Bij een Annuïteiten Hypotheek begin je direct met aflossen. Je betaalt een vast bedrag per maand dat uit een deel rente en een deel aflossing bestaat. Vooral in de eerste jaren betaal je meer hypotheekrente, die je kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. Later is dat omgekeerd. Dan ga je dus meer van de hypotheek aflossen en wordt het bedrag dat je aan rente betaalt steeds lager.

2. Lineaire hypotheek
Als je kiest voor een lineaire hypotheek dan betaal je maandelijks een deel aflossing en een deel rente. Iedere maand betaal je hetzelfde bedrag aan aflossing. Hierdoor daalt je hypotheekschuld in een rechte lijn (lineair). Datzelfde geldt voor de rente. Een voordeel van een lineaire hypotheek is dat de totale rentelasten over de hele looptijd van de hypotheek lager dan bij de andere hypotheekvormen.

3. Aflossingsvrije hypotheek (maximaal 50%)
Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je tot de einddatum alleen rente betaalt. Hierdoor blijft het rentebedrag per maand gelijk. Dit geldt alleen als je de rente hebt vastgezet voor een bepaalde periode. Je hoeft de hypotheek pas terug te betalen als je hypotheek eindigt.

Wat zijn de voordelen van een verhuurhypotheek?
Een verhuurhypotheek heeft een aantal (fiscale) voordelen. Zo maakt deze hypotheek het mogelijk om je geld in vastgoed te investeren en huurinkomsten te genereren. Als je een huis koopt om te verhuren, dan is het verstandig om een rendement van 7% of hoger na te streven. Uiteraard geldt: hoe hoger de huur, hoe groter de kans op een goed rendement. Met de huurinkomsten kan je de hypotheek aflossen en het onderhoud financieren. Over de huurinkomsten betaal je geen belasting. De huurinkomsten moet je aangeven in box 3 van de belastingschijven. En het belastingtarief in box 3 is een stuk gunstiger dan box 1. Hierdoor hou je genoeg geld over om de hypotheek af te lossen. Wat ook een groot voordeel is, is dat je op langere termijn profiteert van de stijging van de woningwaarde. Als je later met pensioen gaat, dan kan je de woning met een mooi rendement doorverkopen.